REGULAMIN MISTRZOSTW

Regulamin Uczestnictwa w Ogólnopolskich Mistrzostwach Makijażu Ślubnego by MUA.PL

 1.  Organizator:

Mua.pl Ewelina Wadowska

Świętoduska 10,  20-082 Lublin

Nip:  7122770317

2.  Temat Mistrzostw

Makijaż Ślubny – interpretacja tematu dowolna.

3. Uczestnik

W Mistrzostwach może wziąć udział każda pełnoletnia osoba, zajmująca się zawodowo makijażem, oraz która spełnia wszystkie postanowienia i obowiązki niniejszego Regulaminu.

Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób działających na terenie Polski.

W Mistrzostwach może wziąć udział wizażysta, który czynnie udziela się na mediach społecznościowych.

Mistrzostwa przebiegają w dwóch etapach.

Uczestnik I etapu to wizażysta, który świadczy swoje usługi na terenie jednego z poniższych województw:

– lubelskie

-lubuskie

-świętokrzyskie

-podkarpackie

– małopolskie

-podlaskie

– warmińsko-mazurskie

– łódzkie

– śląskie

– opolskie

– dolnośląskie

– wielkopolskie

– zachodnio-pomorskie

– pomorskie

– kujawsko-pomorskie

– mazowieckie

Uczestnik II etapu to jeden z 16 finalistów (jeden z każdego województwa) wybranych poprzez punktację przez Jury Półfinału

4.Regulamin

a. Regulamin określa zasady Mistrzostw oraz działania związane z ich realizacją. To zbiór obowiązujących zasad, uprawnień i obowiązków.

 b. Uczestnik Ogólnopolskich Mistrzostw Makijażu Ślubnego by MUA.pl, przystępując do eliminacji lub/ i Mistrzostw, przyjmuje warunki niniejszego Regulaminu i jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich jego postanowień w sposób bezwarunkowy.

5. Harmonogram zgłoszeń:

– 12.12.2019 r. – ogłoszenie Mistrzostw przez Organizatora na kanałach społecznościowych, co jest równoznaczne z możliwością rejestracji i nadsyłania zgłoszeń przez Uczestnika /półfinał

–  do 29.02.2020 r. należy opłacić bezzwrotne wpisowe w wysokości 123 zł na stronie www.makeupbusiness.pl i tym samym zgłosić chęć udziału w Mistrzostwach

– każda zarejestrowana osoba otrzyma na swojego maila instrukcje i dalsze wskazówki

–  29.02.2020 r.  – koniec możliwości rejestracji oraz nadsyłania prac przez Uczestników/ półfinał

– 15.03.2020 r. – organizator wysyła prace do jurorów półfinału;

Jurorzy otrzymują prace bez nazwisk autorów oraz informacji z jakiego województwa jest nadesłana praca.

Jurorzy półfinału oceniają prace według punktacji.

Na podstawie punktacji jurorów wybierany jest jeden Finalista, który zdobył od Jurorów półfinału najwyższą liczbę punktów w każdym województwie.

Do finału wybranych zostaje 16 Finalistów.

            – 22.03.2020 r.  – jury półfinału odsyła punktacje prac do Organizatora.

 Każdy Juror półfinału odsyła kartę punktacji do organizatora. Następnie punktacja jury zostaje zliczana przez organizatora.

– 29.03.2020 r.  – zostaje ogłoszone 16 finalistów Ogólnopolskich Mistrzostw Makijażu Ślubnego by Mua.pl na mediach społecznościowych Mua.pl oraz zostanie wysłany mail informacyjny do Finalistów

– 19.04.2020  – finał Ogólnopolskich Mistrzostw Makijażu Ślubnego by Mua.pl w Warszawie

-19.04.2020  wyłonienie Mistrza Ogólnopolskich Mistrzostw Makijażu Ślubnego by Mua.pl

6. Warunki uczestnictwa.

Mistrzostwa składają się z dwóch etapów.

1 etap

 1. Uczestnik powinien opłacić bezzwrotne wpisowe w Mistrzostwach w wysokości 123 zł – w terminie do 29.02.2020 r. do godziny 23:59 przez oficjalną stronę www.makeupbusiness.pl
 • Osoby, chcące wziąć udział w Mistrzostwach powinny przesłać na adres mailowy Organizatora  mistrzostwa@mua.pl swoje Zgłoszenie uczestnictwa do 29.02.2020 r. do godziny 23:59
 • Uczestnik przygotowuje makijaż na własny koszt, pokrywa koszty modelki, a także koszty materiałów użytych do makijażu i stylizacji modelki.
 • Uczestnik przedstawia swoją interpretację makijażu ślubnego i uwieczni to na zdjęciach, które zostanie wysłane do Organizatora, według instrukcji Zgłoszenie uczestnictwa.

2 etap:

            Do Finału dostaje się 16 finalistów- jedna osoba z każdego województwa.

            Finaliści są wybierani na podstawie punktacji przesłanej przez jurorów.

 • 29.03.2020 r. zostaje ogłoszona lista 16 finalistów.
 • 19.04.2020  – finał Mistrzostw, Warszawa

7. Zgłoszenie uczestnictwa

Przez zgłoszenie uczestnictwa jest rozumiany mail spełniający poniżej wymienione warunki, oraz zawierający poniższe informacje.

Zgłoszenie uczestnictwa wysłane w nieprawidłowej formie, lub bez wszystkich informacji według poniższego wzoru będzie traktowane jako nieważne i dyskwalifikowane.

Zgłoszenie uczestnictwa – mail

 1. Temat/Tytuł

W temacie maila Uczestnik powinien wpisać swoje imię i nazwisko, oraz województwo, z którego nadsyłana jest praca, np.:

 Ewelina Wadowska województwo lubelskie

 • Treść maila

Wszystkie poniższe informacje powinny być napisane w treści maila

2a) imię i nazwisko Uczestnika

2b) imię i nazwisko modelki

2c) imię i nazwisko (jeśli będzie występować) fryzjera

2d) link do Facebook i Instagram

2f)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wraz z wysłaniem maila, który jest zgłoszeniem uczestnictwa wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych, tj. ………………….. (imię i nazwisko) w związku z uczestnictwem w Ogólnopolskich Mistrzostwach Makijażu Ślubnego by Mua.pl w związku z publikacją informacji o przebiegu Mistrzostw tj.: na robienie zdjęć i ich udostępnienie  na stronach internetowych  oraz w prasie wraz z podaniem imienia i nazwiska, zgodnie z Regulaminem Mistrzostw.

 • Załączniki maila

3a) zgodę modelki na publikację wizerunku

3b)  trzy kolorowe zdjęcia pracy własnego autorstwa.

 Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność Organizatora, który otrzymuje prawo do ich publikacji w ramach Mistrzostw.

– zdjęcie bez makijażu – portret twarzy

 – zdjęcie całej twarzy w makijażu – portret twarzy

–  zdjęcie prawej strony twarzy w makijażu z zamkniętym okiem

8.  Wymogi co do nadsyłanych prac:

– makijaż wykonany na modelce

– zdjęcia kolorowe, bez filtrów, oraz bez żadnej obróbki graficznej

zdjęcie koniecznie w formacie .jpg
– zdjęcie powinno  być w odpowiedniej rozdzielczości i rozmiarze/ wysłanie zdjęć w innej rozdzielczości i innym rozmiarze jest równoznaczne z niespełnieniem wymogów Regulaminu i dyskwalifikacją

– format zdjęć powinien być jednolity i wynosić zawsze 10×15 cm w pionie, o rozdzielczości 300 dpi
– zdjęcie może być robione telefonem komórkowym

– nie wymagana jest profesjonalna sesja zdjęciowa

zdjęcie może być wyretuszowane – dla osób, które pracują aparatami fotograficznymi.

Wyretuszowanie – czyli dodanie kontrastu, wyciągnięcie prawidłowego oddania barw, wyciągnięcie blasku.

Retusz oznacza poprawianie fotografii, poprzez jej odnowienie, prawidłowe oddanie barw fotografii, wykadrowanie, poprawę szczegółów.

– zdjęcie nie może być obrobione.

Obróbka zdjęcia, czyli nadanie innego kształtu, wyblurowanie skóry, poprawienie owalu twarzy, poprawienie konturu ust, dodanie rzęs w aplikacji czy programie, czy inne czynności, których nie wykonuje ręka wizażysty a wyglądają na sztuczne.

Obróbka zdjęć oznacza nanoszenia poprawek, dodatkowych efektów oraz poprawiania błędów na wykonanym już zdjęciu.


– zdjęcie powinno być dobrze oświetlone
– tło zdjęcia – nie może być kolorowe ani jaskrawe
– makijaż na zdjęciu ma być na pierwszym miejscu
– makijaż powinien być dopełniony stylizacją
-stylizacja to kolczyki, biżuteria, włosy (ich kolor i upięcie, wygładzenie), to również sukienka
– finalista makijaż ze zdjęcia będzie musiał odwzorować w dniu Finału Mistrzostw
– modelka nie może mieć sztucznych rzęs, ale makijaż może być dopełniony rzęsami w kępkach lub pasku

– modelka nie może mieć permanentnego makijażu ust, brwi, oka

– ZDJĘCIA NIE MOGĄ BYĆ UPUBLICZNIANE  do 19.04.2020r!!!!


– Wymagamy 3 zdjęć w poniższej konfiguracji:

a. zdjęcie bez makijażu – portret twarz

b. zdjęcie całej twarzy w makijażu – portret twarzy

c. zdjęcie prawej strony twarzy w makijażu z zamkniętym okiem

9. Punktacja

Organizator na potrzeby Mistrzostw wprowadza punktację.

Ilość punktów zastosowanych w punktacji Mistrzostw jest zależna między innymi, od ilości Uczestników biorących w nich udział.

Punktacja jest narzędziem, dzięki któremu poszczególni członkowie Jury w sposób niezawisły wyrażą swoją ocenę w stosunku do wszystkich Uczestników Mistrzostw. Na podstawie punktacji, Organizator wyłoni prace najwyżej oceniane.

Punktacja jest jawna.

Jurorzy Półfinału będą punktować takie elementy jak:

 1. makijaż oka i rysunek brwi
 2. modelowanie i rozświetlenie twarzy
 3. makijaż ust
 4. czystość makijażu
 5. poziom techniczny
 6. zgodność z tematem- makijaż ślubny użytkowy
 7.  ogólne wrażenie, spójność ze stylizacją
 8. Zastosowanie zasad wymienionych w punkcie 8 Regulaminu „Wymogi co do nadsyłanych prac

Jurorzy Finału będą punktować takie elementy jak:

 1. kolejność wykonania makijażu – dowolna
 2. makijaż oka i rysunek brwi
 3. modelowanie i rozświetlenie twarzy
 4. makijaż ust
 5. czystość makijażu
 6. poziom techniczny
 7. zgodność z tematem- makijaż ślubny użytkowy
 8.  ogólne wrażenie, spójność ze stylizacją
 9. Zastosowanie zasad wymienionych w punkcie 8 Regulaminu „Wymogi co do nadsyłanych prac”

10. Finał

16 wyłonionych Finalistów zmierzy się 19.04.2019 r. podczas Finału w Warszawie.

Każdy z Uczestników będzie miał możliwość przygotowania się do Mistrzostw. W tym celu  będzie oddana do użytku wszystkich Finalistów specjalna komfortowa przestrzeń.

Finaliści będą oceniani według punktacji przez Jury Finału.

Wszystkie informacje co do godziny rozpoczęcia, miejsca oraz przebiegu zostaną wysłane drogą mailową do 16 wybranych Finalistów z Półfinału Mistrzostw.

Uczestnik biorący udział w 2 etapie musi we własnym zakresie mieć zapewnione: modelkę, kosmetyki i akcesoria potrzebne do wykonania makijażu.

Organizator nie zwraca żadnych poniesionych kosztów, w tym szczególnie kosztów dojazdu, noclegu czy modelki.

Wszyscy Uczestnicy biorąc udział w Mistrzostwach wyrażają jednocześnie zgodę na publikację ich prac na stronie www oraz w social mediach Organizatora.

Uczestnicy 2 etapu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku, utrwalonego na zdjęciach wykonywanych podczas Mistrzostw przez fotografa ze strony Organizatora.

Organizator zapewni przerwę kawową i zimne napoje na czas trwania Mistrzostw.

Organizator zapewni wymagane oświetlenie oraz przestrzeń do pracy z lustrem.

Finalista w dniu finału będzie miał przeznaczone 1,5 h na przygotowanie stanowiska, ubranie modelki, wystylizowanie włosów modelki, oraz ewentualne rozświetlenie skóry na ciele, Finalista w dniu finału będzie miał przeznaczone 1h czasu na makijaż twarzy włącznie z ewentualnym doklejeniem kępek, lub paska rzęs.

11. Nagrody.

Ogłoszenie wyników i przyznanie nagród odbywa się w dniu odbywania się finału Mistrzostw, czyli 19.04.2020 r. w Warszawie.

Lista nagród będzie na bieżąco uzupełniana na stronie wydarzenia na Facebook  Ogólnopolskie Mistrzostwa Makijażu Ślubnego.  

12. Jury

Jury Mistrzostw dzieli się na Jury Półfinału oraz Jury Finału.

Jury zostało powołane w celu ocenienia prac Uczestników na poszczególnych etapach Mistrzostw i są powoływane przez Organizatora Mistrzostw.

Jury składa się z osób zajmujących się tematem makijażu i prezentujących, swoim dorobkiem, właściwy poziom.

Uczestnik zarówno Półfinału Mistrzostw, jak i Finału Mistrzostw dobrowolnie poddaje się ocenie przez Jury, a w szczególności, swoją prace prezentowaną na modelu.

Wyniki oceny Uczestników przez Jury są podstawą przyznania Tytułów, nagród, oraz nagród rzeczowych.

Jury ocenia według punktacji.

 Przyznane punkty przez Jury są jawne. Wyniki na podstawie punktów Jury są jawne.

Każdy uczestnik przyjmuje wyniki Jury.  Ocena jest niezawisła i ostateczna.

Jury Półfinału głosuje według punktacji na podstawie otrzymanych zdjęć.

Jeden juror półfinału otrzymuje prace z 4 województw.

Prace są przesłane przez Organizatora na pendrive pod wskazany adres Jury.

Juror dostaje 4 foldery.

Juror półfinału nie wie z jakiego województwa ocenia prace.

Juror ocenia według wskazanej punktacji.

Juror półfinału odsyła drogą mailową w wyznaczonym terminie 4 wypełnione karty punktacji.

Jedno województwo jest oceniane przez 4 jurorów wybranych losowo.

Lista jurorów półfinału będzie uzupełniana na stronie wydarzenia Ogólnopolskich Mistrzostw Makijażu Ślubnego.

Jury Finału ocenia prace podczas Finału w dniu 19 kwietnia 2020 r. w Warszawie.

Jury ocenia według przygotowanej punktacji.

Dzięki punktacji jury wyłanianych zostaje trzy pierwsze miejsca spośród 16 finalistów, w tym miejsce I, czyli Mistrz Ogólnopolskich Mistrzostw Makijażu Ślubnego by Mua.pl

Lista Jurorów Finału będzie uzupełniana na stronie wydarzenia Ogólnopolskich Mistrzostw Makijażu Ślubnego by Mua.pl

13. Przepisy końcowe

 Nadesłanie zgłoszenia udziału w konkursie stanowi jednocześnie deklarację, że osoba nadsyłająca zdjęcie jest autorem koncepcji i wykonania sfotografowanych makijaży.

Nadesłanie zgłoszenia udziału w konkursie jest jednocześnie oświadczeniem, że autor wyjaśnił prawa osób portretowanych i osoby sportretowane wyrażają zgodę na ich publikację dla celów promocyjnych konkursu oraz, że autor przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorowi Konkursu.

Nadsyłając zgłoszenie udziału w konkursie uczestnik konkursu tym samym przyjmuje warunki Regulaminu konkursu.

W momencie przystąpienia do konkursu, Uczestnik wyraża zgodę następującej treści: „Wyrażam MUA.PL Ewelina Wadowska z siedzibą w Lublinie przy ul. Świętoduska 10 zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców. W przypadku wygranej wyrażam MUA.PL Ewelina Wadowska zgodę na publikację moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska (podanej na koncie facebook) w mediach społecznościowych MUA.PL

Oświadczam dodatkowo, że zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Zwycięzców, a także w przypadku wygranej w celu publikacji danych osobowych zwycięzców, jest MUA.PL Ewelina Wadowska.

Podane dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą publikowane w portalu Facebook w związku z uczestnictwem w Konkursie. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza upoważnionymi na podstawie przepisów prawa. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów.”

 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystywania przez Organizatora zdjęć z przebiegu konkursu w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Organizatora w zakresie związanym z promocją konkursu.
 • W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.
 • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
 • W sprawach nie określonych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.